ข้อมูลห้องบริการ


[ ภาพเพิ่มเติม ]

    ห้องประชุมอรพิม  
   

ห้องประชุมขนาดใหญ่เหมาะสำหรับจัดสัมนา/อบรม ทุกประเภท มีอุปกรณ์การจัดประชุมที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดงาน

 
    ขนาดความจุ  
   

ห้องปกติ จำนวนที่นั่ง 500 ท่าน/ ห้องประชุมตัวยู 300 ท่าน

 
    สิ่งอำนวยความสะดวก  
   

ไมโครโฟน/เครื่องฉายสไลด์/โปรเจคเตอร์พร้อมจอ/เครื่องบันทึก VDO

 
    อัตราให้บริการ  
     

8,000 บาท/วัน

 

 

[ ภาพเพิ่มเติม ]

    ห้องประชุม 110  
   

ห้องประชุมและห้องสัมนาขนาดเล็กเหมาะสำหรับจัดอบรม สัมนากลุ่ม มีอุปกรณ์การจัดประชุมที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดงาน

 
    ขนาดความจุ  
   

-

 
    สิ่งอำนวยความสะดวก  
   

Projector

 
    อัตราให้บริการ  
     

6,000 บาท/วัน

 

 

[ ภาพเพิ่มเติม ]

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 111  
   

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องวิทยากร 1 เครื่อง และเครื่องผู้เข้าอบรม 54 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 55 เครื่อง เหมาะสำหรับการจัดอบรมหรือใช้ในการเรียนการสอน

 
    ขนาดความจุ  
   

จำนวน 55 เครื่อง

 
    สิ่งอำนวยความสะดวก  
   

ไมโครโฟน/เครื่องฉายสไลด์/โปรเจคเตอร์พร้อมจอ/เครื่องบันทึก VDO

 
    อัตราให้บริการ  
     

6,000 บาท/วัน

 

 

[ ภาพเพิ่มเติม ]

    ห้องจัดเลี้ยง  
   

ห้องจัดเลี้ยงสัมนา สำหรับทีมงานและผู้บริหารมาตรฐานการจัดเลี้ยงระดับโรงแรม

 
    ขนาดความจุ  
   

ห้องปกติ จำนวนที่นั่ง 50 ท่าน / ห้องประชุมตัวยู 30 ท่าน

 
    สิ่งอำนวยความสะดวก  
   

-

 
    อัตราให้บริการ  
     

- บาท/วัน