คุณกำลังอยู่ที่ หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร

   
   
  นางสาวสุนันทา แก้วสะอาด
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ / หัวหน้างานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ : 08 1880 6241
อีเมล์ : tuiactive@gmail.com
   
  นายชาญชัย อิ่มสอาด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 08 3753 5835
อีเมล์ : drb_116@hotmail.com
   
  นางอารีรัตน์ นันทะคา
ตำแหน่ง : ผู้สนับสนุนงานธุรการ
โทรศัพท์ : 08 6306 1165
อีเมล์ : nanthaka31@hotmail.com
   


เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ