คุณกำลังอยู่ที่ หน้าหลัก ข่าวอบรม/สัมมนา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-07-25 17:07:41 / Administrator


หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-07-16 10:30:55 / Administrator


โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2017-08-07 11:22:18 / Administrator


งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสำนักงาน (รุ่นที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไป)


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2016-12-27 14:22:16 / Administrator


ขอเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อและการทำงาน ร่วมตอบแบบติดตามผลการนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ "


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2016-10-07 16:52:13 / Administrator
เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ