วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ผศ.ศิริรัต..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-07-03 09:26:50


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผศ. ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมใน..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-06-15 13:25:59


ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วย..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-06-09 21:33:32


ข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-07-25 17:07:41


หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-07-16 10:30:55


โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงาน ระ..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2017-08-07 11:22:18


ข่าวการอบรมทั้งหมด

สัญลักษณ์อาเซียน

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2014-09-15 14:23:29


คําทักทายภาษาอาเซียน

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2014-09-15 14:23:01


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2014-09-15 14:22:27


คลังความรู้ทั้งหมด


Refrensi artikel:


เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ