คุณกำลังอยู่ที่ หน้าหลัก คลังความรู้

คําทักทายภาษาอาเซียน
หมวด คลังความรู้ | เขียนโดย Administrator | สร้างเมื่อ 2014-09-15 14:23:01
             

คําทักทายภาษาอาเซียน

 

เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การทำธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเกิดความเสรี คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าชาวไทยต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาของเพื่อนบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และวันนี้เรามีคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มาฝากกัน
 
บรูไนและมาเลเซีย

           ซาลามัด ดาตัง (หมายเหตุ บรูไนและมาเลเซียใช้ภาษาเดียวกัน)  หมายถึง สวัสดี
 
กัมพูชา

           อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
           ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น
 
อินโดนีเซีย

           เซลามัทปากิ หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
           เซลามัทซิแอง หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยง
           เซลามัทซอร์ หมายถึง สวัสดีตอนเย็น
           เซลามัทมายัม หมายถึง สวัสดีตอนค่ำ
 
ลาว

           สะบายดี  หมายถึง สวัสดี
 
พม่า

           มิงกะลาบา หมายถึง สวัสดี
 
ฟิลิปปินส์

           กูมูสต้า หมายถึง สวัสดี
 
สิงคโปร์

           หนี ห่าว (ใช้เหมือนจีน เพราะประชากรส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นชาวจีน) หมายถึง สวัสดี
 
ไทย

           สวัสดี
 
เวียดนาม

           ซินจ่าว หมายถึง สวัสดี

 

แหล่งที่มา : www.kapook.com

 

                  

เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ