คุณกำลังอยู่ที่ หน้าหลัก ข่าวอบรม/สัมมนา

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หมวด ข่าวอบรม/สัมมนา | เขียนโดย Administrator | สร้างเมื่อ 2018-07-16 10:30:55
             
โครงการบริหารวิชาการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วังนกแก้ว พาร์ค วิว อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยสำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
                  

เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ