คุณกำลังอยู่ที่ หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ผศ.ศิริรัตน์ เซ็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-07-03 09:26:50 / Administrator


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผศ. ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-06-15 13:25:59 / Administrator


ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-06-09 21:33:32 / Administrator


4 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 17


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-06-04 10:39:20 / Administrator


7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 16


view - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-05-07 13:29:16 / Administrator
เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  034-534059-60 ต่อ 485
 • Email:
 • Address:
  สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2018 The Office of Property Management Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.พัฒนาโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ