อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (อาคารดินสอ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา หรือ อาคารดินสอ เป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนา โดยมีห้องประชุมขนาดต่างๆ มากกว่า 10 ห้อง รวมถึงห้องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน มีห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ มีห้องอาหารสำหรับจัดเลี้ยง อาคารจอดรถที่สะดวกปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป อาคารดินสออยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ที่พักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ตู้ ATM และที่ทำการไปรษณีย์


(อาคารดินสอ)