7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรต..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-05-07 13:29:16


เวลา 09.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2018-03-12 09:26:14


งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ให้บริการจัดพิธีเปิด ออกแบบรูปแบบงานและนิทรรศการในงาน "การประชุมวิชาก..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2017-12-21 14:13:49


ข่าวกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงาน ระ..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2017-08-07 11:22:18


งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในสำนักงาน (รุ่นที่ 1 สำหรับประชาชนท..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2016-12-27 14:22:16


ขอเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรี..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2016-10-07 16:52:13


ข่าวการอบรมทั้งหมด

สัญลักษณ์อาเซียน

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2014-09-15 14:23:29


คําทักทายภาษาอาเซียน

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2014-09-15 14:23:01


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร..

[อ่าน] - แก้ไขข้อมูลล่าสุด 2014-09-15 14:22:27


คลังความรู้ทั้งหมด


เกี่ยวกับหน่วยงาน

“บทบาทสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น”
งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ตระถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลลากร

ติดต่อเรา

 • Phone:
  0 3453 4059-60 ต่อ 452
 • Email:
 • Address:
  งานบริการวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี
  70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง
  จ.กาญจนบุรี 71000


หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | บริการห้องประชุม | ดาวน์โหลด | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา

งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Copyright © 2014 The Center for Academic Service Kanchanaburi Radjbhat University. All Rights Reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวนิษฐา ไตรเดชา E-mail :